Verkoop voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten door Lotus Textieltransfers. Prijzen Alle prijzen zijn inclusief btw. Lotus Reclame & Sport behoudt zich het recht prijsverhogingen aan de koper door te berekenen. De prijzen vermeld op de internetsite zijn niet bindend en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.  Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend en te gelden voor de aangegeven periode. Eerder of later verleende kortingen binden Lotus Reclame & Sport op geen enkele wijze.
Verzendmethode Bij orders onder de € 125,00 (incl. btw) berekent Lotus Textieltransfers  € 7,50 verzendkosten. Bij orders boven de € 125,00 worden geen verzendkosten berekend, tenzij anders vermeld. Goederen worden geleverd zoals is gekozen bij verzendmethode. Lotus Textieltransfers is gerechtigd de order in gedeelten uit te voeren.  – Betaalmethode Het totaal verschuldigde bedrag dient te geschieden aan Lotus Textieltransfers door middel van de gekozen betaalmethode.
Lotus Textieltransfers is gerechtigd om € 5,00 (incl. btw) administratiekosten te berekenen, indien men kiest voor betaalmethode Rembours.
Rembours geldt alleen voor afleveradressen binnen Nederland.
De in orderbevestigingen genoemde levertermijnen zijn te goeder trouw opgegeven, doch zijn niet als bindend te beschouwen. Overschrijding van de levertermijn, door welke oorzaak ook, geeft de kopende partij niet het recht op ontbinding der overeenkomst, op schadevergoeding en/of niet nakoming van enig ontstane verplichting.
De betaling dient te gescheiden, volgens de daarvoor gekozen betaalmethode, tenzij anders overeengekomen. Bij de betaalmethode “Vooruit” is de kopende partij automatisch in verzuim wanneer deze na 4 weken het verschuldigde bedrag nog niet heeft betaald. Lotus Textieltransfers heeft dan het recht de bestelling automatisch de annuleren. Garantie Lotus Textieltransfers staat er voor in dat de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst. Lotus Textieltransfers garandeert tevens dat de goederen voldoen aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Op de garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of slijtage het gevolg is van nalatig onderhoud, onjuist en/of ondeskundig gebruik of als slijtage kan worden beschouwd.
De door de kopende partij verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Lotus Textieltransfers. Het klantenbestand zal gebruikt worden ter uitvoering en afwikkeling van de bestelling en voor marketingdoeleinden. Aan derden zal geen inzage worden gegeven in het Lotus Textieltransfers klantenbestand.
Alle goederen blijven eigendom van Lotus Textieltransfers zolang het totaal verschuldigde bedrag niet is voldaan.
Lotus Textieltransfers is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik der geleverde goederen. Voor artikelen die Lotus Textieltransfers zelf niet vervaardigt gaat de aansprakelijkheid over op de leverancier van de artikelen.
Alle overeenkomsten, waar deze voorwaarden van toepassing op zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

 

Gelieve er rekening mee te houden dat de kleuren op uw beeldscherm af kunnen wijken van de werkelijkheid.

Sportkleding op maat